Niższe ceny dla zgłoszeń grupowych

STUDIA
PRZYPADKÓW

STUDIA PRZYPADKÓW

Case studies z produkcji, usług i administracji
Klienci, Usługi i Procesy – standardy w projektowaniu usług i badaniach klientów
Jakość i Procesy – standardy zarządzania organizacją
Strategia i procesy – standardy w zarządzaniu strategicznym
Projekty i procesy – standardy zarządzania zmianą

box-standardy-glowna v2

WARSZTATY
PRELEGENTÓW

WARSZTATY „STANDARDY W PRAKTYCE”

2,5 godzinne warsztaty z praktykami BPM!
Customer Journey
User Experience
Mapowanie strumienia wartości
Mierniki w Architekturze Procesów
Zarządzanie ryzykiem biznesowym

W TYM ROKU PREZENTUJĄ

BPM Forum Loga

W PROGRAMIE

Standardy badań oczekiwań Klientów i projektowania usług

Jak podejście procesowe jest wykorzystywane w doskonaleniu usług i obsłudze klienta?

Customer Journey
Co sprawia trudności w identyfikowaniu doświadczeń Klienta?  Jak wiedza o doświadczeniach Klienta można wykorzystać do doskonalenia usług i procesów?

User Experience
Jak projektowanie zorientowane na użytkownika może wspierać tworzenie procesów? Czy testy procesów mają sens? Jakie są standardy współpracy pomiędzy analitykiem a projektantem usług?

Badania Klientów Biznesowych
Jak w oparciu o procesy można skonstruować i prowadzić badania Klientów B2B? Jak wykorzystać wnioski do zmian procesów? Jaka jest zależność pomiędzy wynikami badań a poziomem realizacji celów biznesowych procesów?

Standardy zarządzania organizacją

Jak zmienia się stosowanie „jakościowych” standardów zarządzania w trakcie osiągania kolejnych poziomów dojrzałości organizacji?

ISO i EFQM
Jak podejście procesowe i jakościowe kształtuje działanie organizacji i zmienia kulturę organizacyjną? Jakie zmiany są ewolucją, a jakie rewolucją ? Czy trudno jest stosować biznesowe standardy zarządzania w administracji publicznej? Czego biznes może nauczyć się od administracji?

Jakość, IT i biznes
Jakie standardy zarządzania procesami mogą wspierać konsolidację spółek w grupach kapitałowych? Jak przejść od statycznej do dynamicznej struktury procesów? Jak współpraca IT z biznesem przyczynia się do sprawności działania organizacji i budowania przewag konkurencyjnych?

Standardy w zarządzaniu strategicznym

Jak powiązać strategię i standardy zarządzania z zarządzaniem procesami?

Architektura procesów
Jak zmienia się architektura procesów na skutek zmian strategii, otoczenia regulacyjnego i modelu prowadzenia biznesu? Jak zintegrować Architekturę procesów z zarządzaniem przez cele (MBO), planowaniem ciągłości działania (BCM), zarządzaniem projektami, architekturą IT i systemem kalkulacji kosztów?

Zarządzanie ryzykiem
Jakie ryzyka generuje polityka „powszechnych oszczędności” i jak się one materializują w codziennej działalności operacyjnej? Jaki mają wpływ na procesy? Jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w organizacji, w której celem strategicznym jest redukcja kosztów?

Standardy zarządzania zmianą

Jak rozumieć standardy i jak je tworzyć?

Standaryzacja a zarządzanie zmianą
Po co firmom osoby/komórki zajmujące się analizą/ architekturą w ramach wdrażania zmian w firmie? Jakie wartości płyną ze stosowania standardów? Kiedy koszt standaryzacji ma sens, a kiedy nie? Co warto standaryzować, a kiedy warto odpuścić?

Standardy z perspektywy Beneficjentów
Jak i kiedy „darmowe usługi” stają się standardem dla beneficjentów? Jak utrzymać, zmieniać i rozwijać „darmową” usługę, aby spełnić ich oczekiwania? Jak wyliczyć koszty „darmowej usługi” – kto w rzeczywistości za nią płaci i czy to się opłaca?

Pięć równoległych 2,5 godzinnych warsztatów prowadzonych przez Prelegentów Forum Praktyków BPM

Customer Journey – w trakcie potwierdzania prowadzącego

 • Identyfikowanie „punktów styku”(Touch Points) z mapy procesu
 • Zbudowanie prostej mapy „Customer Journey” w procesie zatrudniania nowego pracownika

Mapowanie Strumienia Wartości – Anna Gugała

 • Przekazanie podstawowych informacji związanych z Mapowaniem Strumienia Wartości
 • Zbudowanie mapy strumienia wartości w procesie zatrudniania nowego pracownika

 Podstawy zarządzania ryzykiem biznesowym – Sebastian Paradowski, Derisk Pilot

 • identyfikacja i ocena poszczególnych ryzyk biznesowych w zadanych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • określenie scenariusza zarządzania dla zestawu zidentyfikowanych ryzyk.

Mierniki w architekturze procesów – Halina Pomykała, ORANGE Polska

 • identyfikacja celów wybranych procesów
 • definiowanie mierników wybranych procesów.

User Experience – Tomasz Lizoń i Anna Boguska-Torbicz, Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche

 • Kiedy stosować pełen cykl projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Jak wygląda typowy proces projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Ograniczony budżet, a doświadczenie użytkownika (ang. User Experience)
 • Jak przekonać osoby decyzyjne do projektowania zorientowego na użytkwonika, gdzie jest wartość?

O FORUM

 • Forum Praktyków BPM istnieje dzięki społecznemu zaangażowaniu osób, które uczestniczą w jego organizacji – prelegenci i organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia.
 • Forum zachowuje neutralność, nie posiada sponsorów i nie odbywają się na nim prezentacje „sprzedażowe”.
 • Forum gromadzi praktyków zarządzania procesowego z sektora prywatnego i publicznego.

Czytaj więcej

OPINIE UCZESTNIKÓW

Możliwość swobodnej wymiany doświadczeń, możliwość poznania ciekawych ludzi. Forum jest pozytywnym wydarzeniem pozwalającym na pozyskanie dobrej energii do działania, a w szczególności gdy dzielą się doświadczeniami praktycy.

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, brak prezentacji "sprzedażowych".

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Możliwość wymiany doświadczeń, możliwość poznania ciekawych ludzi. Forum jest pozytywnym wydarzeniem pozwalającym na pozyskanie dobrej energii do działania, a w szczególności gdy dzielą się doświadczeniami praktycy.

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Brak "marketingowej ściemy", dużo konkretów, przykładów z życia, ciekawych dyskusji. Ciekawy dobór prelegentów i wysokie umiejętności prezentacji tematów (większość osób). Bardzo otwarte organizatorki, pomocne, z olbrzymią wiedzą, którą chętnie się dzielą. Minimum makulatury (dosłownie!)

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Główną zachętą do udziału w forum był bardzo atrakcyjny program forum, przede wszystkim udział tylko i wyłącznie praktyków z bardzo bogatym bagażem doświadczeń w zakresie podejścia procesowego, co dla osób będących na początku drogi procesowej jest bardzo budujące i dające maksymalnie dużo wiedzy i inspiracji do dalszego działania.

| Uczestnik Forum | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Nie zmieniajcie zanadto formuły, która jest obecnie i dobrze się sprawdza. Ciekawy dobór prelegentów. Dobre jedzenie 🙂

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013, Forum Praktyków BPM 2014, Forum Praktyków BPM 2015

Ta konferencja stała się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, dlatego powinna być organizowana cyklicznie, co pozwoli na stworzenie żywego forum praktyków i pionierów zarządzania procesowego, pochodzących z biznesu i sektora publicznego. Takie miejsce skłania do rozmów właścicieli procesów z osobami z BPM Office o ich rolach i wzajemnej współpracy.

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013

Zakres tematyczny konferencji był zgodny z moimi oczekiwaniami, dowiedziałam się o wielu ważnych aspektach udoskonalania organizacji poprzez zarządzanie jej procesami, poznałam kilka ciekawych osób, które mają bogate doświadczenia we wdrażaniu zarządzania procesowego, a ich praktyczne wskazówki pozwolą naszej organizacji na stworzenie i wdrożenie takich zasad zarządzania, które będą użyteczne i dopasowane do naszych możliwości.

| Uczestnik Forum | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013

Organizacja konferencji była na wysokim poziomie – prelegenci byli najcenniejszym „elementem” tego wydarzenia, ich wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim zapał do systemowego zarządzania jest bezcenny – warto korzystać z ich praktyk. A materiały były i są nadal bardzo przydatne, ponieważ odwołuję się do nich w swojej codziennej pracy. Dziękuję za możliwość udziału i czekam na kolejną edycję.

| Starszy Ekspert, Wydział Zarządzania Procesowego | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013

Bardzo dobra, na wysokim poziomie merytorycznym, pogłębiająca tematykę BPM konferencja. Z mojej firmy uczestniczyli w niej menadżerowie, procesowcy i analitycy biznesowi. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz patrzymy na problemy operacyjne ze wspólnej perspektywy, którą wyrobiliśmy sobie na konferencji. Sprawna organizacja i dobre prowadzenie przez PRG, ciekawa tematyka poszerzona o zagadnienia z analizy biznesowej i przywództwa. Uznani mówcy i praktycy. Poza tym, miło było poznać i wymienić doświadczenia z koleżankami i kolegami po fachu z innych firm i branż.

| Kierownik działu zarządzania projektami, branża telekomunikacyjna | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013

Bardzo wysoki poziom merytoryczny, kompleksowa i wzorowa organizacja konferencji, również materiały konferencyjne przygotowane jak opracowania naukowe robią wrażenie. Prelegenci będący autorytetami w swoim środowisku oraz na świecie, ciekawi ludzie reprezentujący sektor publiczny i prywatny decydują także o jakości konferencji. Mam nadzieję, że jest to pierwsza część cyklu wymiany wiedzy praktyków BPM oraz dla osób chętnych zgłębiać tę wiedzę.

| Kierownik Administracji | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Process Oriented Organization 2013

Miałem okazję przekonać się, iż ideę zarządzania procesami można zaprezentować w sposób ciekawy i zrozumiały zarówno dla biznesu, jak też administracji publicznej. Poza dużą ilością przekazanych mi doświadczeń przez osoby, które wdrażały w różnych organizacjach zasady zarządzania procesowego, wrażenie zrobiła na mnie perfekcyjna organizacja konferencji, jej bardzo dobre tempo i wręcz pasjonujące panele dyskusyjne (szkoda, iż tak krótkie). Spotkanie to dostarczyło mi dużo pozytywnej energii do dalszych prac nad procesami biznesowymi w mojej organizacji.

| Analityk Biznesowy | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2014

Po każdym spotkaniu nabieram nowego wiatru w żagle. Do dalszej mozolnej pracy wokół procesów. a zachętą są doświadczenia innych, które nie zawsze są pełne sukcesów - na bolączkach innych też można się uczyć.

| Uczestnik Forum | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Główną zachętą do udziału w forum był bardzo atrakcyjny program forum, przede wszystkim udział tylko i wyłącznie praktyków z bardzo bogatym bagażem doświadczeń w zakresie podejścia procesowego, co dla osób będących na początku drogi procesowej jest bardzo budujące i dające maksymalnie dużo wiedzy i inspiracji do dalszego działania.

| Uczestnik Forum | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Po tegorocznym forum procesowców mogę powiedzieć, że proces-podejście procesowe zaczęło się układać w mojej głowie. To cenne, bo forum daje ramę, pozwala na zobaczenie różnych perspektyw, których wcześniej nie znaliśmy. Wymiana doświadczeń z innymi praktykami, dla mnie bezcenne!!!

| Uczestnik Forum | Sektor publiczny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Generalny wniosek jest taki, że dotychczas wydawało mi się, że moja wiedza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi jest na poziomie co najmniej zadowalającym. Po udziale w tym forum uświadomiłem sobie jak wiele jeszcze przede mną i od strony teorii i praktyki. Gratuluję naprawdę wysokiego poziomu merytorycznego Forum.

| Uczestnik Forum Uczestnik Forum Praktyków BPM 2015 | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Genialne spotkanie: jedynie co bym dodała to jakieś spotkanie integrujące uczestników. Podobał mi się pan obserwator 🙂 może w przyszłym roku mógł by wziąć udział w panelu dyskusyjnym 🙂

| Uczestnik Forum Uczestnik Forum Praktyków BPM 2015 | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Generalny wniosek jest taki, że dotychczas wydawało mi się, że moja wiedza w zakresie zarządzania procesami biznesowymi jest na poziomie co najmniej zadowalającym. Po udziale w tym forum uświadomiłem sobie jak wiele jeszcze przede mną i od strony teorii i praktyki. Gratuluję naprawdę wysokiego poziomu merytorycznego Forum.

| Uczestnik Forum Uczestnik Forum Praktyków BPM 2015 | Sektor prywatny
Opinia dotyczy Forum Praktyków BPM 2015

Dodaj opinie Zobacz więcej

PATRONAT MERYTORYCZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

FORUM OBSŁUGUJE

PATRONAT MEDIALNY