Zarezerwuj kalendarz na udział w V edycji Forum – 23-24.10.2017 w Warszawie

W TYM ROKU PREZENTUJĄ

Maciej Owczarek
doradztwo strategiczne,

W PROGRAMIE

Jak organizacje o różnej kulturze organizacyjnej radzą sobie z wprowadzaniem podejścia procesowego?
Jaką dostosować strategię wdrożenia zarządzania procesowego, aby zmiany w kulturze organizacji były trwałe?
Które z metod i technik „procesowych” sprawdzają się najlepiej w kształtowaniu pożądanych postaw pracowników?
Czy polityka ma wpływ na zarządzanie procesowe?
Jak wykorzystać zmiany w otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym do budowania nowoczesnej organizacji zarządzanej procesowo?
Kiedy wdrażać zarządzanie procesowe: „w kryzysie” czy w trakcie boomu?
Jaką rolę w czasie zmian kierunków strategicznych organizacji może pełnić centralny zespół procesowy?
Czy procesy biznesowe są ważne do zrozumienia potrzeb Klienta oraz jak potrzeby i oczekiwania klienta wpływają na procesy biznesowe?
Jak wykorzystać procesy biznesowe przy tworzeniu usług i produktów?
Czy bariery pomiędzy informatykami a ludźmi „z biznesu” można zniwelować?
Czy robotyzacja „zastąpi” człowieka w procesie?
Partycypacyjne zarządzanie procesowe – Marek Śliboda

Customer Journey – mapowanie doświadczeń klienta – Anna Boguska-Torbicz
A3 sposobem na rozwiązywanie problemów – Anna Gugała
Zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym – Ewa Szpakowska i Hanna Gołaś
Architektura procesów – Adriana Dębska-Gil

O FORUM

  • Forum Praktyków BPM istnieje dzięki społecznemu zaangażowaniu osób, które uczestniczą w jego organizacji – prelegenci i organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia.
  • Forum zachowuje neutralność, nie posiada sponsorów i nie odbywają się na nim prezentacje „sprzedażowe”.
  • Forum gromadzi praktyków zarządzania procesowego z sektora prywatnego i publicznego.

Czytaj więcej

OPINIE UCZESTNIKÓW

następna

Dodaj opinie Zobacz więcej

PATRONAT MERYTORYCZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY